Reflektioner utmed Tysklands vägar

När en rullar mil efter mil utmed vägarna så ser vi så klart saker vi reflekterar över.  Eftersom...

Läs mer