Om att vara i och ta tillvara på nuet

Att låta tankar flöda och aktiviteter ske är viktigt tycker vi, att inte bromsa idéer och...

Läs mer