Här finner du en karta med boplatser vi besökt i Tyskland.

Ikonerna visar på om det är en parkeringsplats, ställplats eller camping. Vi anger kostnad, vilken service som finns och vad vi tycker om platsen. Allt framgår i den lilla rutan i kartan som du får fram om du klickar på kartpinnen. Det finns en karta per land.