Det är mycket med portugisiskan som är svårt, till exempel uttalen, men verben är svårast. I alla fall hittills.

Det finns egentligen tre varianter av verb i portugisiskan. Antingen slutar de på -ir, -er eller -ar i infinitiv. Alltså ”att läsa” (ler), ”att dansa” (dançar) eller ”att öppna” (abrir).

Och de verb som slutar på -ar och -er luras varje gång. Eftersom vi i svenskan säger läser, dansar och sover i presens medans det alltså är verbets grundform som slutar på -ar och -er i portugisiskan. Exempel dançar det är lätt att tolka det som dansar, men det betyder alltså att dansa. Det var svårast i början, nu har jag börjat få kläm på det.

Att alla verb sen ska böjas beroende på vilken person det gäller gör verben ytterligare besvärliga. Oftast kan jag använda grundreglerna, men de där oregelbundna verben är riktigt svåra att banka in tycker jag. Se nedan exempel, ir är ett oregelbundet verb (som används väldigt mycket) där grundstammen inte ens används i böjningarna över huvudtaget. Abrir är ett regelbundet verb med böjningar som återkommer i många verb (se fet stil),

att gå/åka – ir

jag går – eu vou
du går – tu vais
han går – ele vai
vi går – nós vamos
de går – vocês vão

att öppna – abrir

jag öppnar – eu abro
du öppnar – tu abres
han öppnar – ele abre
vi öppnar – nós abremos
de öppnar – voces abrem

Sen är det ju också lite svårare att lära sig verbböjningarna då de flesta skippar att använda jag, du, han etc framför verben när de talar. Så om någon säger vai så kanske jag inte ens minns det som ett verb utan som en substantiv till exempel, då blir ju allt fel. Men om de sagt ele vai, så hade jag ju förstått att det var ett verb och att det handlade om något som ”han” gör. Men vem är jag att klaga, det är ju bara att tugga i mig :). Vilket jag faktiskt gör med glädje, fast det är svårt.

Sen kommer ju alla andra varianter av verbböjningar, imperfekt, perfekt etc. Men det har jag bara börjat kika lite grann på än!

Texten i bilden betyder ”det kommer att hända” och det är exakt så jag känner angående att lära mig portugisiska. Även om det inte går fort, så går det framåt.

PS. ir betyder att gå men inte som i att promenera, då är rätt verb andar.

Photo by Thiago Cardoso on Unsplash