I vår värld var ett Tiny House på hjul. Men det har vi insett att det inte behöver vara för att ändå kallas ett Tiny House.

Hur tänker vi kring alternativen att bygga vårt lilla hem i Portugal på hjul eller direkt på marken?

Tiny House på hjul

Det första vi tänkte vi ville göra var att bygga på hjul eftersom det ger andra möjligheter. Dessutom gör det ett mindre avtryck eftersom huset inte sitter fast i marken utan kan flyttas till nästa boplats när det är dags att byta vy. Huset skulle då vara kopplat till oss som personer, inte till markbiten huset står på. En lockande livsstil!

Dock finns det regler för hur stort hus som kan rulla på vägen och hittills har vi inte hittat någon tillverkare av Tiny House i Portugal som gör större hus än 8×2,55×4 meter i yttermått och med en vikt på max 3,5 ton. Anledningen till det har vi inte klurat ut, för i Sverige görs större hus.

Vi har försökt utreda om det går att flytta ett tiny house som odelad last i Portugal, men innan vi hittade något svar på den frågan så övergav vi faktiskt idén om att bygga på hjul.

Vi har bestämt att vi ska bygga ett litet tiny house utan hjul. Ett som står på marken och som inte är flyttbart! Ett 1-plans hus med högt i tak.

Tiny House utan hjul

En av anledningarna till att vi vill bygga oss ett hus som komplement till vår fria livsstil är att vi ska kunna leva mer självförsörjande, att kunna ta hand om vår skörd och lagra den. Vi vill bygga smarta lösningar för det och det skulle inkräkta enormt på bostadsytan om vi skulle vara begränsade till de mått som ett tiny house på hjul innebär. Det är en kompromiss som vi inte vill göra.

Här är våra anledningar till att vi vill bygga utan hjul:

  • Slippa bygga med loft och trappa (värme stiger och i ett varmt land känns det inte optimalt dessutom kan en trappa bli svår att klättra upp när vi blir äldre)
  • Det är ganska nytt med Tiny House på hjul i Portugal, kanske det är lättare att få tillstånd att bygga ett mer traditionellt (men litet!) hus.
  • Ett vanligt hus kan vi bygga i princip helt själva, det blir kostnadseffektivt
  • Vi vill ha en större boyta än FrankieBoy, men fortfarande ett mycket litet hus.
  • Vill ha en skillnad mot FrankieBoy, som ju redan är vårt Tiny House på hjul.
  • Slippa vara viktberoende vid valen av material och lösningar
  • Större flexibilitet med layouter
  • Större takyta för solceller (fast vi kanske vinklar taket åt fel håll och bygger solceller på annan byggnad eller på marken)
  • Kan anpassa bygget efter vinter- respektive sommarsol

Detta beslutet påverkar även beslutet att vi inte ska hyra/arrendera mark, utan det är köp av mark som gäller. En större investering men helt rätt för framtiden då vi vill kunna vara fria i vilka utgifter vi vill ha.

Photo by Sean McGee on Unsplash