I juli i somras skickade vi båda till Försäkringskassan in anmälan om flytten hit till Portugal. Därefter skulle vi vänta på besked på om vi blev utskrivna från socialförsäkringen eller inte.

Att vara utskriven från Sverige på Skatteverket är inte samma sak som att vara utskriven från Försäkringskassan. Det går att vara folkbokförd utomlands men samtidigt tillhöra socialförsäkringssystemet i Sverige.

I juni blev det klart att vi är utskrivna från Skatteverket och alltså är folkbokförda här i Portugal. Nästa steg var att få klarhet i vad som skulle gälla hos Försäkringskassan.

Utskriven från Försäkringskassan

Eftersom vi har ett svenskt företag och betalar svensk skatt för våra löner var det inte helt tydligt vad som skulle gälla. De tar beslut för varje enskild fall. Vi var angelägna om att få besked ifall vi skulle betala försäkringspremier för ex. livförsäkring som är tecknad i Sverige.

Efter att vi fyllt i alla uppgifter och skickat med efterfrågade bilagor var det bara att vänta. När inget hänt efter en månad kontaktade jag dem och fick då veta att det är långa handlingstider men att jag kan hålla koll på Mina sidor på Försäkringskassans webbplats för att se statusen på handläggningen. Men det hände inget där under hösten, så strax innan jul ringde jag.

Då fick jag beskedet att jag i augusti blivit utskriven! Men ingen hade gett mig något besked, handläggaren hade glömt skicka det till mig. Och Mina Sidor uppdateras inte i sådana ärenden, fick jag nu besked om.

Roger fick i augusti ett brev med besked om att de skulle ta ställning till om han var utskriven eller inte först när han begärde utbetalning nästa gång. Inte ett enda ord om att han var utskriven. Vilket han också blev i samma veva enligt beskedet i telefonen när jag ringde.

Vi har alltså under ett halvår trott att vi haft EU-sjukvård via våra blåa kort och vi har betalat för en försäkring vi inte skulle kunna få en utbetalning från. Inte heller kommer Försäkringskassan ersätta mig för de premierna. Det är inga enorma summor, men jag tycker det är fel. Det är väl tur i oturen att det är en pågående pandemi så vi inte reser just nu…

Sjukersättning, föräldrapenning eller VAB är inget vi tagit ut på många år. Så beslutet har inte påverkat våra inkomster alls.

Det sägs hela tiden att byråkratien är bedrövlig här i Portugal, men vi har inte märkt av den. Så vi tycker faktiskt Sveriges byråkrati är avsevärt mer omständlig.

Processen om ett EU försäkringskort utställt i Portugal är igång, berättar om det när vi har fått dem.

Bilden föreställer Ouriques kommunhus.