Eftersom vi får pekpinnar och kommentarer här på bloggen och andra ställen om att det saknas en post i vår månadsredovisning så vill jag förtydliga att det inte saknas något.

Det vi får kommentarer om hela tiden är att vi inte har med kostnaden för bilen. Och svaret finns redan i påståendena vi får. Det är en kostnad, det är ingen utgift.

Husbilen är en kostnad

Vi redovisar alltså våra utgifter varje månad. Inte kostnader. Inte intäkter. Inte inkomster. Bara våra utgifter. Vi har valt att begränsa oss till utgifterna då det är det som vi själva var nyfikna på och det är det vi vill vara transparenta med.

Vad är då en utgift?

Det är en ekonomisk term för anskaffningsvärdet och används vid redovisning och bokföring. Om en har lån på en bil och betalar amorteringar och räntor så är det utgifter. Men vi har inga lån, så vi har inga sådana utgifter. Länk till Wikipedia.

Och vad är en kostnad?

Det är när en resurs förbrukas, när det blir oönskade effekter eller det man ger upp för att få nåt annat. I vårt fall är FrankieBoy en kostnad i form av värdeminskning. Det är alltså en kostnad och något vi inte tar upp i vår redovisning. Länk till Wikipedia.

Vår redovisning av utgifter

Vi har skrivit en mening längst ner på varje månadsredovisning om att läsare inte ska glömma kostnaden och eventuella utgifter för själva husbilen om en använder våra kalkyler som inspiration.

Jag kommer länka till det här inlägget i alla redovisningar och hoppas detta förtydligar för dig som eventuellt anser att det saknas en post kring själva husbilen. Den saknas inte!

/Anna