Att köpa en fastighet i Portugal kostar mer än bara själva priset på fastigheten.

I Portugal ser det lite annorlunda ut vad gäller utgifter vid köp av en fastighet, än vad det gör i Sverige. Avslutar inlägget med ett räkneexempel.

Stämpelavgift (IS)

0,8% av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst) betalas i stämpelavgift. Den ska betalas tillsammans med IMT innan tillträdesdatumet.

Överföringsskatt (IMT)

När en fastighet ska byta ägare betalar köparen en kommunal fastighetsöverföringsskatt. Den är procentuell av köpeskillingen (eller taxeringsvärdet, beroende på vilket som är högst) och flera faktorer spelar in. Det kan bli ganska mycket pengar beroende på fastighetens värde. Så det är viktigt att ha koll på detta så budgeten inte spricker! IMT ska betalas tillsammans med IS innan tillträdet.

En fullständig tabell för 2020 kan du hitta här på engelska

Fastighetsskatt (IMI)

Den som äger en fastighet per den 31 december ska betala fastighetsskatt för kommande kalenderår, uppdelat i 1, 2 eller 3 inbetalningar beroende på beloppet. Det är en skatt som kommunen fastställer varje år. Finns grunder för skattebefrielse. Skatten är 0,3 – 0,8% av fastighetens värde.

Skatten kan tydligen sänkas om fastigheten har hög energieffektivitet.

Extra fastighetsskatt (AIMI)

Om en äger en fastighet som har ett värde över € 600 000,- så tillkommer det 0,7-1,5% skatt. Ska betalas av den som äger en fastighet den 1 januari.

Notarie

I Portugal skrivs slutgiltiga köpekontraktet under av en notarie, annars är dokumentet inte bindande. En notarie är en jurist anställd av kommunen vars uppgift bland annat är att säkerställa att partnerna är införstådda med vad kontraktet innebär samt att alla skatter är betalda innan nyckel och pengar byter ägare. Kostnaden för notarien verkar variera och vi har ännu ingen egen erfarenhet, vi räknar med € 600,- i räkneexemplet nedan.

Advokat

För att köpa en fastighet i Portugal är det bra att anlita en advokat som håller oss som köpare om ryggen, som hjälper till att säkerställa att avtalen är korrekta. De tar olika betalt beroende på vad de ska hjälpa dig med. Eftersom vi inte kommit så långt än så kan vi inte säga exakt vad det kommer kosta. Har läst 1% på andra sajter så använder det i nedan räkneexempel.

Besiktning

Det kan absolut vara intressant att göra en fastighetsbesiktning för att säkerställa att huset är så bra som en tänkt sig. I Portugal finns inte dolda fel försäkringar utan det är du som köpare som behöver vara införstådd med vad du köpt. En uppskattning på kostnad för en besiktning är € 500 för en villa.

Räkneexempel

För att förtydliga de här avgifterna gör vi ett ungefärligt räkneexempel på ett hus som är beläget i ett urbaniserat område och avsett som ett hem (inte sommarhus eller turistbyggnad).

Fastighetens värde: € 200 000,-
SI: € 1 600,- (vid köpet)
IMT: € 4 913,- (vid köpet)
Advokat: € 2 000,- (vid köpet)
Notarie: € 600,- (vid köpet)
Besiktning: € 500,- (vid köpet)

IMI: € 900,- (varje år)

€ 200 000 i försäljningspris ger ytterligare kostnader på € 9 613,- och då är inte IMI medräknat då det ju är en årlig kostnad. Slutsumman inklusive ovan kostnader blir € 209 613,- i ovan exempel. Har använt denna simulator för att räkna ut IMT.

Det kan ju vara bra att ta höjd för!