Vi har sagt att vi vill vara kopplade på elnätet samt ha kommunalt vatten och avlopp men att ha egna lösningar lockar allt mer.

Ju mer vi tänker på det desto mer lockar det att vara off grid. Att ha vår egen brunn, att vara självförsörjande på el, ha miljötoalett och ha en miljövettig lösning för vårt dagvatten.

Alla dessa saker måste vi kolla med kommunen. Vad som gäller specifikt för tomten vi fastnar för och vad som gäller i kommunen.

Vatten

Om det finns en brunn på tomten, räcker vattnet? Är det drickbart? Kan vi djupborra, vad kostar det?

Avlopp

Med en miljötoalett kan vi gödsla och förnya vår jord med komposten. Vi har börjat kika på detta men inte alls kommit fram till vad vi vill ha. Gissar kommunens krav avgör vad det blir.

El

Med egna solceller vill vi vara helt självförsörjande på el. Med ett litet bensin/dieseldrivet elverk på plats innan vi fått igång solcellerna borde vi klara oss. Aggregatet blir dessutom en backup i framtiden tänker vi.

Internet

Portugal har ett bra och väl utbyggt mobilnät. Vi har klarat oss utmärkt med det hittills så vi behöver inte fiber, så länge det finns bra täckning på tomten. Vilket så klart är ett krav!

Vi väljer hellre att göra en investering från början än att få höga rörliga kostnader. Vore dessutom skönt att slippa att vara beroende av andras system.

Det är så många öppna frågor, tankar som ockuperar hjärnan. Innan vi hittar TOMTEN/RUINEN kommer vi fortsätta fundera och resonera.

Bilden är från Bayern, Tyskland, oktober 2019. En riktigt stor solcellspark där fåren betade och höll snyggt.