I husbilsvärlden finns två avloppsvarianter. Det från toaletten samt gråvatten, avlopp från dusch, disk och tvätt. Så här sköter vi gråvattnet.

Allt avloppsvatten från handfatet, duschen och diskhoarna hamnar i en tank i golvet. Den tanken kallas gråvattentank. Vi har 120 liter i vår. Det är lätt att utläsa på panelen i vår sambandscentral hur mycket vatten som finns i tanken.

Hur länge vi klarar oss utan att tömma gråvattentanken beror helt och hållet på hur mycket vi duschar i bilen. Vi diskar nästan alltid i bilen även om det händer att vi nyttjar campingens/ställplatsens diskhörna, särskilt om det är geggiga kastruller och tallrikar. Men 4-5 dagar brukar vi klara oss i alla fall.

Skötsel av gråvattentank

Tvålrester, matrester, hår.. ja det är exempel på vad som hamnar i gråvattnet. Strukturerade som vi är så har vi så klart en liten skötselrutin för att hålla livslängden på tanken samt våra och andras näsor fria från äckliga odörer.

För att tömma gråvattentanken kan vi lägga ut en ca 5 cm tjock avloppsslang, eller köra över en tömningsplats så vi står med tömningsröret alldeles ovanför. Det vanliga tömningsröret finns under bilen, ca 10 cm in från sidan. Dessutom kan vi inifrån bilen dra bottenpluggen på tanken och då kommer avloppet ut mitt under bilen. När vi står still länge, som vi gör nu, tömmer vi ut vattnet i en hink som vi går och tömmer på avsedd plats. Vi tömmer ALDRIG vårt gråvatten eller toakassetter någon annanstans än på det avsedda platser. Det är självklart tycker vi!

  1. Matrester torkas av med papper innan disk. Kanske inte det mest miljövänliga, men det ökar livslängden på tanken och kräver mindre kemikalier så vi tycker det alternativet är bäst, både för oss, tanken och miljön.
  2. Vatten från pastakok och saft från majs- och ananasburkar t.ex. hälls inte i vasken, utan hälls ut direkt på gråvattentömningsplats om det finns i närheten. Annars på plastflaska som töms när möjlighet ges.
  3. När gråvattentanken är tömd häller vi i gråvattenkemikalier genom alla avloppsrör för att minska beläggningen och bakteriebildningen.
  4. När vi hittar en gråvattentömningsplats med en vattenslang med bra tryck sköljer vi rent direkt in i tanken, med dragen bottenplugg, då kommer det alltid ut beläggning och annat som fastnat på väggarna i tanken.
  5. När vi står still länge tömmer vi gråvattnet typ varannan dag (väntar inte tills den blir full) och då använder vi inte gråvattenkemikalierna. Så det luktar mer än när vi tömmer hela tanken, men eftersom vi tömmer ofta så luktar det ändå inte så mycket.

För oss är det viktigt att sköta om vårt hem, att tankar och avlopp håller länge är en del i det tänket.

/Anna