Vi har el och vatten från centrala nätet, men vi behövde säkra att det skulle vara igång när vi fick nycklarna. Så här gjorde vi.

När vi kom på att vi verkligen inte ville vara utan el och vatten när vi fick tillträdet till huset så frågade vi kompisarna (med bloggen På Vift) hur det var för dem när de fick tillträde till sitt hus för ett par år sedan. De hade fått hjälp av sin advokat, så jag kontaktade Daniel!

Han kontaktade säljarens advokat som efter dialog med säljaren återkom med beskedet att el och vatten abonnemangen kommer vara kvar som tidigare och när affären är genomförd kan vi göra en överflyttning av abonnemangen till oss.

Ta över abonnemangen

Det första vi gjorde när vi kom till huset var att leta fram vattenmätaren samt elmätaren. Vi fotograferade siffrorna och skickade till Daniel. Detta för att fakturorna skulle blir korrekta vad gäller förbrukningen.

Daniel kontaktade Ourique kommun ang. vattenabonnemanget och EDP ang. elavtalet. Vi hade såklart gett honom en fullmakt så han kunde agera i vårt namn. Utöver fullmakten hade han kopior på våra NIF och pass.

EDP (E-redes) – elbolaget

Elen levereras av EDP´s bolag E-redes. Men det var en väldans byråkrati att få till överflyttningen av abonnemang till vårt namn. All dialog skedde på portugisiska och vi var väldigt tacksamma för Daniels insats här. Vi hade aldrig löst detta själva. De hade fel adress, deras servicetekniker hittade inte och det blev mer och mer förvirrat.

Men till slut fick Daniel till registeruppdateringen så att abonnemanget hamnade i vårt namn. Samtidigt minskade han output till 3,45 kVa (alltså hur många watt som kan förbrukas på en och samma gång) för den var onödigt hög, vilket påverkar elpriset. Dessutom beställde han flat rate för oss, så vi betalar samma summa för förbrukade kWh oavsett vilken tid på dygnet vi använder den.

Serviceteknikern hittade hit till slut och bytte ut elmätaren till en smart variant så vi slipper göra fler manuella avläsningar.

Ourique Camara – vattenleverantör

Vattnet levereras från vår kommun, Ourique. För att flytta abonnemanget från förra ägaren till oss så behövde Daniel fylla i och skicka in en blankett samtidigt som vi betalade €15.50 i avgift till kommunen för själva abonnemangsändringen.

Det gick snabbt och smidigt hos kommunen i alla fall!

Vi har inte haft något avbrott av varken el eller vatten tack vare de här åtgärderna.