Vi känner en enorm trygghet i att ha en väldigt noggrann advokat, vilket det verkligen känns som att vi har!

Mäklarna lovade oss till 100% att allt var i ordning vad gäller alla papper för huset och vi har stort förtroende för dem. Men deras löfte räcker inte för oss, utan vi bad advokaten dubbelkolla allt. Att ha en expert som kollar dokumentationen mot alla krångliga lagar här i Portugal känns viktigt och tryggt. Han gillar inga överraskningar och det gör inte vi heller.

Punkter som bromsade lite

Nedan punkter var av sådan karaktär att det bromsade processen lite.

1. Nyttjanderätt

Det framkom under hans undersökningar att fastigheten hade nyttjanderätt av sonen. Det är inget problem men viktigt att den rätten inte följer med i vårt ägande så klart.

2. Marken storlek

Markens yta är inte rätt i markregistret, detta behövdes diskuteras mellan advokaterna för att säkra att det inte skulle bli ett problem framöver. När allt var förtydligat var det inte längre något hinder för köp. Fortsatt dialog ang. marken kommer Daniel ha med markregistret för att bevaka att det blir rätt. Här är mycket lagtermer som vi inte riktigt begriper, men vi litar på Daniel. Det var även en diskussion om marktypen rustic skulle ändras till urban, vilket då ger oss en ökad fastighetsskatt, men det var en sådan liten årlig justering att det ovidkommande.

3. RAN

Det dök upp en osäkerhet kring om fastigheten ligger inom RAN (Reserva Agricola Nacional -National Reserve for Agriculture). I så fall skulle grannarna behöva godkänna köpet, då de har företräde att köpa i så fall, om vi förstod det rätt. Men lyckligtvis ligger inte fastigheten inom RAN så detta var inte ett problem heller. Eftersom vi inte behövde förstå denna punkten då det inte var aktuellt så la vi ingen kraft på det heller…

Huvudsaken är ju att det inte är något som bromsar längre!

Nu kör vi!

Allt är kontrollerat och rekommendationen från advokaten är att köpprocessen kan fortsätta! Så köparens advokat och mäklare är informerade om att de kan boka en tid hos notarien så snart som möjligt.

Mandelblomningen har ju inget med det här att göra, men lite vårkänslor kanske det kan ge dig!