Allmänna sjukvårdssystemet sägs vara bra, rent av bättre än i Sverige, och erbjuder specialistsjukvård via remiss. Behöver en då fundera på försäkringar och privat sjukvård när en flyttat hit?

Allmän sjukvård

Som folkbokförd i Portugal har en rätt till den allmänna sjukvården. Med ett utente-nummer identifierar en sig vid besök på vårdcentral eller sjukhus.

NISS-nummer förvillar

På många sajter står det att en inte kan få sjukvård i Portugal om en inte har ett NISS-nummer. Socialförsäkringsnummer. Men så är det inte, vår advokat har bekräftat att det inte krävs ett NISS-nummer för att kunna nyttja den allmänna sjukvården. så länge. en är folkbokförd här. NISS-numret är för att få pension, arbetslöshetsutbetalningar och föräldrapenning etc. Något som bara är aktuellt för de som arbetar i eller har eget portugisiskt företag.

Blå EU-kortet

Som folkbokförd i annat EU-land (ex. Sverige) kan en få nödvändig sjukvård med hjälp av det blå EU-kortet från Försäkringskassan, till exempel akut vård samt provtagningar och kontroller för en kronisk sjukdom.

Vi är inte ännu utskrivna från Försäkringskassan i Sverige. De har långa handläggningstider. Så våra blå kort gäller fortfarande, både här i Portugal och övriga Europa. Dock behöver vi det inte i Portugal då vi är folkbokförda här.

Privat sjukvård & försäkringar

Vi hade en svensk sjukvårdsförsäkring men den gällde inte utomlands, så den sa vi upp när vi flyttade hit. Våra olycksfall- och livförsäkringar som vårt företag haft i Sverige för oss gäller bara för 1 års utlandsvistelse, så de är uppsagda per den 1 september.

Om en nu har tillgång till den allmänna sjukvården, varför ska en då teckna en försäkring här? Jag har dessutom en historia med godartade tumörer, vilket gör att om jag skulle få cancer så gäller inte försäkringen för det. Detsamma gäller min astma. Inga lungrelaterade sjukdomar skulle heller täckas av försäkringen.

Argument för försäkring

Det finns argument för att ha en sjukvårdsförsäkring i Portugal. Nedan listar jag de vi kommit på. Har du andra argument får du gärna kommentera!

  • privatsjukvården är bättre på engelska
  • privatsjukvård har inte samma väntetider
  • kan lägga till reseförsäkring

Den försäkringen vi har fallit för, i jämförelse mellan 4 olika, är den via föreningen AF POP, Medal försäkring (Allianz) där nedan argument sticker ut för oss:

  • telefonsupport typ 1177 på engelska 24/7
  • inkluderar reseförsäkring för 60 dagar
  • inkluderar skador vid trafikolyckor
  • de andra offerterna var svårtydliga (även om de var på engelska)

Vad talar emot försäkringen då?

Priset. Det kostar dubbelt så mycket som de vi hade i Sverige. Det hamnar runt 150-200 Euro per månad, för oss båda. Och då gäller som sagt den inte om jag får cancer eller lungproblem.

Det blir troligen olika läkare varje gång en nyttjar försäkringen. I alla fall enligt viss finstilt information på försäkringsofferterna.

Den bästa försäkringen är ju den som aldrig behöver nyttjas. Och vi har i hela vårt liv haft försäkringar för både det ena och det andra. Det är väl endast bilförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen vi behövt anmäla skador för, i Sverige.

Vi har inte beslutat hur vi ska göra än. Alla argument för och emot är varmt välkomna!

Photo by Olga Kononenko on Unsplash