En samlingssida med våra projekt för vår fastighet i Portugal, helt utan någon ordning. Först blir det en önskelista men senaren ett arkiv då jag efterhand som projekten avslutas länkar till inlägg som har med det projektet att göra.

Inomhus

Kanske göras…

  • Isolera söderväggen
  • Isolera taket
  • Mer mur runt tomten
  • Pool
  • Bygga utekök
  • Solskydd parkeringen
  • Bygga växthus

Utomhus